Gehrmans – länken mellan upphovsmännen och musiklivet

Bookmark and Share
Samlade sånger

Samlade sånger

Collected Songs

Frumerie, Gunnar de

Status:  Tillfälligt slut

  • GE 11302
    1.920,00 kr

Samlingsbox med Gunnar de Frumeries samtliga sånger samlade i 14 häften för olika röstlägen. Samtliga häften finns att köpa separat.

Se alla utgåvor av de Frumeries Samlade Sånger »

Gunnar de Frumerie levde 1908-1987 och skrev förutom sånger bland annat opera, balett, konserter för orkester, kammarmusikverk mm. Läs gärna vår biografi över Gunnar de Frumerie.

Originalförlag Gehrmans Musikförlag
Språk svenska, tyska

Kategorisering
klassiskt, Sång, piano, sång, solo + komp, svenska, tyska, romans
Frumerie, Gunnar de
(1908-1987)

Gunnar de Frumerie uppnådde en stark position i den svenska musiken tack vare sin frodiga fantasi som inspirerats av flera källor. Skiftande folkmusikaliska idiom hör dit liksom flera element inom den konstmusikaliska traditionen, t ex barockens danssviter, variationsformer samt klassicismens eleganta och friska musikalitet.

Läs mer