Körfokus

Körfokus är Gehrmans abonnemang för körmusik i olika sättningar.

Teckna dig för Körfokus och få regelbundet våra környheter i din brevlåda till ett mycket förmånligt pris. Du får dessutom exklusiv rabatt på hela köruppsättningar vid köp i samband med abonnemangsutskicket.

Körfokus består av två delar med olika svårighetsgrad – Körfokus och Körfokus Extra. I Körfokus kan du dessutom välja besättning. De båda delarna innehåller olika utgåvor – inga dubletter!

Abonnemanget erbjuder även nyheter från andra musikförlag som till exempel Oxford, Music Sales, Bärenreiter, Helbling, Fennica Gehrman, Bo Ejeby med flera. Dessa utgåvor väljer vi ut med omsorg så att vi även här kan hålla samma höga kvalitet som i vår egen utgivning.

Du får:

 • 50% rabatt på bruttopriset på de noter du får i utskicket
 • 20% rabatt vid beställning av minst 20 ex av samma utgåva (gäller ca 1 månad efter utskicket)
 • Specialerbjudanden/specialrabatter vid varje utskick
 • Högkvalitativa utgåvor, främst Gehrmans egen utgivning men även från andra musikförlag
 • Sakral och profan musik för konsertframföranden m.m.
 • Julmusik, vårsånger, konsertstycken m.m.

 

KÖRFOKUS                                                         KÖRFOKUS EXTRA

Svårighetsgrad: enkel–medel Svårighetsgrad: medel–avancerad
Valbar besättning: Alla besättningar
1. SATB+SAB
Blandad kör, ungdomskör m fl
Utskick 2 ggr/år (normalt augusti och december)
Max notkostnad 600 kr/år
Max notkostnad 600 kr/år
2. SSA
För diskantkör
Utskick 2 ggr/år (normalt augusti och december)
Max notkostnad 300 kr/år
Utskick ca 1 gg/år

 

Du som abonnerar på både blandad och diskantkör får abonnemangen i samma försändelse.

Komplettera gärna Körfokus med vårt Sensus-abonnemang som främst innehåller kyrkomusik.
 

 • Villkor Körfokus:
 • Abonnenten förbinder sig att inte medverka till olaglig kopiering.
 • Abonnemanget kan sägas upp när som helst av abonnenten eller Gehrmans, senast en månad innan nästa utskick.
 • Kostnader för frakt/emballage tillkommer.
 • Betalning sker mot faktura (30 dagars betalningstid).
 • Vid försenad betalning tas avgifter ut enl Gehrmans ordinarie rutiner.

Beställ Körfokus här