Sensus kyrkomusik

Ett abonnemang med främst lätt till medelsvår körmusik. Ett inspirerande och pålitligt verktyg för dig som är kyrkomusiker. Serien ges ut i samarbete med studieförbundet Sensus.

Sensus-abonnemanget är en, sen många år, av många kyrkomusiker uppskattad resurs i vardagen. Beställ abonnemanget här.

Sensus körmusik speglar det bästa ur det internationella utbudet av lätt till medelsvår körmusik för kyrkligt bruk. Den svenska utgivningen har ibland kommit till genom beställningar gjorda av Sensus. Exempel på tonsättare och författare som engagerats för detta är Steve Dobrogosz, Ylva Eggehorn, Christina Lövestam, Stefan Nilsson, Georg Riedel, Hans Kennemark Jan Sandström, Rolf Martinsson och Fredrik Sixten.

Sensus musikböcker har ett innehåll som anknyter till kyrkomusikens vardag. Som exempel kan nämnas böcker om tonbildning, körintonation och scenisk kör. I några fall är böckerna kompletterade med CD eller filer på nätet.

Sensus solosånger, pärlor ur den internationella solosångrepertoaren, har gjorts tillgängliga för konserter och musikgudstjänster – med omsorgsfullt utformade sångtexter på svenska.

Sensus-abonnemanget omfattar samtliga tre ovanstående kategorier. Två gånger om året får du sammanlagt 15–25 notutgåvor, ibland även en bok. Antalet utgåvor i serien är strax över 1000. Sök i Gehrmans de tempore-verktyg där bland andra utgåvorna i Sensus-abonnemanget ingår, Gehrmans hemsida. Du kan även ladda ner den s k De tempore - förteckningen.

Komplettera gärna med vårt abonnemang Körfokus som innehåller musik för konsertframföranden.

Abonnemangsvillkor

Rabatt

  • Som abonnent får du 50% rabatt på ordinarie normalpris på utskicket. Kostnaden per år varierar med mängden material, men vi strävar efter att totalkostnaden inte skall överstiga 1000 kr/år. Ofta är den betydligt lägre. Försändelsekostnader tillkommer.

Utskick

  • Utskick sker två gånger om året – normalt i augusti och december.

Anmälan och abonnemang

  • Teckna abonnemang här »
  • Abonnenten förbinder sig att inte medverka till olaglig kopiering av noterna.
  • Abonnemangsavtalet kan sägas upp av såväl förlaget som av abonnenten. Uppsägning skall ske skriftligt och kan göras när som helst. Abonnemanget upphör att gälla senast två månader efter mottagandet av uppsägningen.

Betalning

  • Med varje utskick följer en faktura till angiven adress som skall betalas inom 30 dagar.