Tubin

Internationella Tubinsällskapet och Gehrmans Musikförlag har startat utgivningen av Eduard Tubins samlade verk (ETCW).

Utgivningen av Eduard Tubins samlade verk (ETCW) startade våren 2008 och kommer att bestå av 33 volymer uppdelade i sju serier efter genre och besättning:

 • Serie I - Symfonier och andra orkesterverk (8 volymer)
 • Serie II - Konserter och andra verk för soloinstrument och orkester (7 volymer)
 • Serie III - Stora vokalverk och verk för röst och orkester (2 volymer)
 • Serie IV - Verk för piano (2 volymer)
 • Serie V - Kammarmusik (4 volymer)
 • Serie VI - Körverk och solosånger (3 volymer)
 • Serie VII - Musikdramatiska verk (7 volymer)

Varje volym innehåller ett porträtt av tonsättaren, Tubins manuskript i faksimile, ett förord (på engelska och estniska) med en historisk översikt över de verk som ingår i volymen, samt redaktörens kommentarer. I ETCW publiceras verken i nya notsättningar gjorda i enlighet med Tubins slutgiltiga manuskript av verken. Ungefär två volymer publiceras per år.

Utförande: Blå klotbindning

Format: orkesterpartitur (A3), kammarmusik (B4), körverk (A4)
 

Abonnemangsvillkor

Anmälan:

 • Abonnemang på Eduard Tubin Complete Works tecknas genom ansökan på blankett som kan laddas ner som pdf-fil eller rekvireras från Gehrmans Musikförlag (tel: 08-610 06 00, e-mail: orkester@gehrmans.se).
 • Abonnemanget gäller tills vidare och uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligen.
 • Du får automatiskt alla tidigare publicerade volymer (för närvarande 7 stycken) om du inte specifikt anger på blanketten att du bara vill ha de nya volymerna.

Rabatt:

 • Abonnenten erhåller 20 % rabatt på ordinarie pris.
 • Priset per volym varierar mellan 1 100 – 1 400 kronor inkl moms, ordinarie pris.
 • Försändelsekostnader tillkommer.

Utskick:

 • 1-2 volymer per år kommer att publiceras, vanligen april och oktober.

Betalning:

 • Med varje utskick följer en faktura till angiven adress som skall betalas inom 30 dagar.