Foto © Mats Bäcker

Bo Wallnerpriset till Marie Samuelsson

2011-11-23

Vi gratulerar Marie Samuelsson till ett av Sveriges förnämsta tonsättarpriser, 2011 års Tonsättarpris till Bo Wallners minne på 75.000 kronor.

Marie Samuelsson tilldelas priset för sin "mångfacetterad och djuplodande tonsättargärning inom flera musikaliska fält. Hennes personliga tonkonst har med rätta rönt stor framgång både i Sverige och utomlands."

Tonsättarpriset till Bo Wallners minne tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen och skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning. Priset delas ut av H. M. Konungen vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 28 november.

Läs mer