Efterlysning för ökad jämställdhet i körmusiken

2021-11-24

Gehrmans Musikförlag söker hittills outgiven körmusik av kvinnliga eller ickebinära tonsättare verksamma i Sverige. Sex verk presenteras i serien #svenskkörmusik under 2022. Projektet är ett samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare och genomförs med stöd av Musikförläggarna.

Hittills outgiven musik för kör med bredd i både uttryck, stil, svårighetsgrad och sättning. Så sammanfattas den inbjudan som nu går ut till alla kvinnliga eller ickebinära tonsättare som är verksamma i Sverige. Initiativet kommer från Gehrmans Musikförlag, med stöd av branschorganisationen Musikförläggarna och i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare. Målet är att inspirera till fler initiativ och snabbare utveckling mot balans i programsättning och repertoar.

– Vi är väldigt glada för projektet och att vi nu får möjlighet att göra mer för jämställdheten, säger Gehrmans vd Filiz Erat Edhlund. Med FST som samarbetspartner hoppas vi nu inspirera till fler initiativ och snabbare utveckling i musikbranschen.

Sex verk kommer att ges ut av Gehrmans Musikförlag och tonsättarna porträtteras med varsin film i serien #svenskkörmusik under 2022. Musiken kommer också att spelas in av namnkunniga svenska körer. 

Svenska och internationella musikprofiler i uttagningskommittén
I kommittén som utser verken medverkar bland andra vinnaren av 2021 års Eric Ericson Award, den lettiska dirigenten Krista Audere.

– Svensk körmusik är världsberömd, säger Krista Audere. Sverige har också en historia av att vara drivande i jämställdhetsfrågor, så det finns stora möjligheter att verkligen påverka, inte minst internationellt. Jag ser fram emot att utöka min repertoar med många spännande verk av kvinnliga eller ickebinära tonsättare!

I gruppen ingår även tonsättaren, kompositionsprofessorn och stiftaren av Kvast, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare Karin Rehnqvist, Årets körledare Bengt Ollén, den unga dirigenten och styrelsemedlemmen i Föreningen Sveriges Körledare, Simon Arlasjö och Gehrmans chef för utgivning och produktion Karin Ekedahl. Projektledare är Janna Vettergren, ansvarig för #svenskkörmusik och verksam som sångare, bland annat i Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör.

Jämställdhet inom alla områden
– Att skapa lika möjligheter för alla tonsättare är oerhört viktigt, säger Martin Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. Det nära samarbetet mellan upphovspersoner, körer, dirigenter och musikförlag är en av anledningarna till att svensk körmusik blomstrar, och det vill det här projektet knyta an till. FST har tidigare tagit tydliga initiativ för jämställdhet inom orkestermusiken. Nu är det dags att uppmärksamma körmusiken!

*****

#svenskkörmusik är en serie från Gehrmans Musikförlag som sedan 2018 uppmärksammar svensk körmusik och dess upphovspersoner, dirigenter och körer, i form av filmer och intervjuer i sociala medier och nyhetsbrev. 

Musikförläggarna är de svenska musikförlagens branschorganisation och driver förlagens och deras upphovspersoners frågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter.

Ett urval av de verk som anmäls kommer att registreras i Repertoarbanken på Kvast, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, och kan komma att användas i utbildningssammanhang.

Sista datum för anmälan av verk är 16 januari 2022. Mer information om ansökan, kriterier och manushantering: www.gehrmans.se/efterlysning.

*****

Kontakt:
Projektledare: Janna Vettergren, #svenskkörmusik, Gehrmans Musikförlag. janna.vettergren@gehrmans.se 070-7576814.