Körfokus Extra – nya utgåvor!

2020-10-15

Vårt Körfokus Extra-abonnemang har nu nått ut till våra abonnenter. Abonnemanget vänder sig till den lite mer avancerade kören som söker efter en mer krävande och utmanande repertoar. Varsågod att ta del!

Calr Unander-Scharin  Calligrammes
13845.calligrammes.jpg

Carl Unander-Schrain var på 70-talet en ivrig läsare av Guillaume Appolinaires surrealistiska poesi. Idag är Appolinare mest förknippad med den form som kallas Calligrammes, en figurativ dikt där det typografiska utseendet utgör en del av diktens tema. Calligrammes uruppfördes av Radiokören 2017.

 

Matthew Peterson: Ljusfälten 13846-ljusfalten.jpg

En beställning av Uppsala Vokalensemble resulterade i verket Ljusfälten - sex dikter av Edtith Södergran, tonsatta för kör SATB a cappella. Matthew har valt dikter med olika karaktär vilket gör sviten varierad och intressant.

 

Jan Yngwe: Fantasi över Ack Värmeland du sköna
13946-fantasi-over-ack-varmeland-du-skona.jpg

En ny fantasi av Jan Yngwe skrivet för an solist och SATB a cappella. Ett alladeles perfekt stycke att inleda konserten med. Körsångarna går in en och en och sjunger de första tonerna c.b.ch. i valfritt tempo vilket följs av en altsolist som sjunger sången med text.

 

Thomas Jennefelt: The Lilly
13885-the-lilly.jpg

En stämningsfull och vacker tonsättning för SATB a cappella med text av den alltid lika fascinerande William Blake. Skriven till Gustaf Sjökvists 70-årsdag.

 

 

13937-furusato.jpg

Fredrik Malmberg: Furusato

Ett arrangemang på den japanska folk/barnvisan Furusato för SATB div. a cappella, ett oerhört vackert stycke. Det finns en inspelning med Vokalharmonin på Youtube  för den som vill lyssna.

 

 

Teckna abonnemang för att vara kontinuerligt uppdaterad på vår senaste utgivning av körmusik av hög kvalitet. Som abonnent får du noterna till halva priset. Klicka här för mer information och anmälan.