Rösträttsprojektet får vidare finansiering

2010-12-01

Malmö högskola och föreningen UNGiKÖR får 6,7 miljoner av Allmänna arvsfonden för treårig finansiering av projektet Rösträtt, som syftar till att ge barn och unga möjlighet till att sjunga på sina egna villkor.

Projektet har tidigare drivits som ett pilotprojekt på ett antal utvalda skolor, men fortsatt finansiering ger möjligheter att utöka insatserna för att stärka ställningen för barnsång.

Rösträttsprojektet skriver i sin programförklaring:

"Gemensam sång förkroppsligar ett demokratiskt samhälle där varje person har en röst och alla kan delta på lika villkor oavsett klass, kön och etnicitet. Det är ett barns rättighet att bruka rösten tillsammans med andra, att sjunga ut med självförtroende på den egna röstens villkor. Varje röst räknas och varje röst behövs".

Gehrmans förlägger projektets officiella signatursång skriven av Ulrika och Peter Bohlin.

Lyssna på projektets svängiga signaturmelodi "Rösträtt"