Sensus körmusik – nya utgåvor!

2017-03-23

Våra Sensus-abonnenter fick en ny trave vacker och användbar körmusik tillsänt sig i slutet av året med stark tonvikt på reformationsjubiléet. Även två nykomponerade mässor, en musikberättelse och sånger av flera bekanta namn finns representerade. Välkommen att ta del av senaste abonnemangets alla utgåvor!

BLANDAD KÖR SATB

H. Kennemark/I. Schultz: Kärlekens sigill13094_karlekens_sigill.gif

En specialskriven folkmusikkantat för konserten i fastan eller söndagens gudstjänst inspirerad av fastlagssöndagen och kärlekens väg.

 

 

D. Haas/T. Boström: Nu vet vi du är här  13099-nu-vet-vi-du-ar-har.jpg

Fin sång med ett rytmiskt omkväde som passar vid många olika tillfällen.

 

 

 

J. Chepponis/L. Nahnfeldt: Jag har utvalt er 13100-jag-har-utvalt-er.jpg

Ett mindre stycke för påsktiden av James Chepponis med svensk text av Leif Nahnfeldt..

 

 

 

M. Ekström Koij/E. Jarde: Tro 13101-tro.jpg

En sång för fastetiden.

 

 

 

S. Sandén/S. Rönnegård: Natt blir dag 13102_natt_blir_dag.jpg

En sång om att finna styrka och se ljuset träda fram ur livets mörker. Finns även för diskantkör.

 

 

 

E. Engdahl/K. Klingenstierna: I skogens famn 13104-i-skogens-famn.jpg

En sång med skapelsetext av upphonskvinnorna till Lärjungarnas sång och Lovad!.

 

 

 

L. Lawton/L. Nahnfeldt: I Gud vårt liv 13105-i-gud-vart-liv.jpg

Härlig melodiös musik i irländsk stil.

 

 

 

J. Nyström/Å. Hagberg: Övergiven 13120_overgiven.gif

En av de nyskrivna Luthersångerna som även finns i SAB och piano/orgel.

 

BLANDAD KÖR SAB

 

B. Isaksson/R. Axellie: En ängel hälsar till jordens barn13106-en-angel-halsar-till-jordens-barn.jpg

Lättsjungen sång med finstämd och trösterik text.

 

 

 

A. Leanderson-Andréas: Missa compatiens 13107_missa_compatiens.gif

En mässa starkt influerad av hur det ser ut i vår omvärld just nu. För kör SAB och orgel.

 

 

 

J. Nyström/Å. Hagberg: Luthersånger

Passande för den som vill fira reformationen med musik- ytterligare fem nyskrivna Luthersånger med reformatorn som inspirationskälla. 

Där himmelens stjärna glänser 13108_dar_himmelens_stjarna.gif

Gud, vår fader 13109_gud_var_fader.jpg

Du hörde mitt rop13110_du_horde_mitt_rop.gif

På Gud vi tror13112_pa_gud_vi_tror.gif

Se, Guds lamm13113_se_guds_lamm.gif

 

 

 

 

DISKANTKÖR/UNISONT

S. Sandén/S. Rönnegård: Natt blir dag13103_natt_blir_dag.jpg

Samma sång och arrangemang som för SATB, men här för diskantkör.

 

 

 

K. Bengmark: Legenden om de tre träden13114_legenden.gif

En musikberättelse om hur livet inte alltid blir som man tänkt sig.

 

 

 

O. Sjönneby/I-L Sjönneby: Mellan13115-mellan.jpg

En sång om förlåtelse och förtröstan.

 

 

 

S. Jämtbäck/Å. Hagberg: Som ett ord i min mun13116-som-ett-ord.jpg

Lugn och vacker sång i visfomat. Finns även för SAB och piano (GE12908)

 

 

 

L. Sandström/M. Bokblad: Överallt finns du Gud13117-overallt-finns-du-gud.jpg

En sång som passar på familjegudtjänst eller familjemässa.

 

 

 

R. Gravé: Latinsk mässa13118-latinsk-massa.jpg

Damkörsmässa i klassisk stil som passar även för unga röster.

 

 

 

L. Sandström/M. Bokblad: Kom, kom kompisar13119-kom-kom-kompisar.jpg

Svängig härlig kompissång för barnkören.

 

 

 

Teckna abonnemang för Sensus körmusik för att vara kontinuerligt uppdaterad på vår senaste utgivning av  kyrkomusik av hög kvalitet. Som abonnent får du noterna till halva priset. Klicka här för mer information och anmälan.