Pär Lindström delar ut stipendie till Nkosazana Dimande

Stipendium till Soweto-operasångerska

2010-11-25

Ett av Sveriges mest prestigefyllda musikstipendier, Rosenborg-Gehrmans studie-stipendium, tilldelades i år den imponerande opera­sång­erskan Nkosazana Dimande från Syd­afrika. Rosenborg-Gehrmans kör­stipendium tilldelades den framstående svenska dirigenten Fredrik Malmberg. Stipendierna från Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik utdelades på onsdagen i samband med Gehrmans Musikförlags Höstkonsert på Capitol i Stockholm.

PRESSMEDDELANDE

Nkosazana Dimande är född i Soweto i Sydafrika och utbildad vid University of Cape Town college of Music. Hon kom till Sverige i samband med Norrlandsoperans samarbete med Cape Town Opera. Nkosazana Dimande studerar sedan 2008 vid Operahögskolan i Stockholm och hon har framträtt i olika operaproduktioner i bl.a. Berlin, Oslo och Umeå. Nkosazana Dimande tilldelas Rosenborg-Gehrmans studiestipendium 2010 om 100 000 kronor för en röst som berör ända in i själen, som utstrålar en majestätisk suveränitet och imponerar med sin briljanta stämma, mäktig och vackert skimrande i hela registret.

Fredrik Malmberg är en av Sveriges ledande kördirigenter. Utöver den egna kören Vokalharmonin har han anlitats som dirigent av Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör, Finländska Radiokören, Concerto Copenhagen, Drottningholms Barockensemble, Radiosymfonikerna, m.fl. svenska och utländska körer och
orkestrar. 2007 tillträdde han som dirigent för Danmarks Radios kör och Danmarks Radios Vokalensemble. Malmberg har genom beställningsverk och uruppföranden verksamt bidragit till utvecklingen av den nutida svenska repertoaren. Fredrik Malmberg tilldelas Rosenborg-Gehrmans körstipendium för 2010 om 25 000 kronor.

Björn Paulson är utbildad som kördirigent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och är nu ledare för Stockholms Ungdomskör och verksam i Saltsjöbadens församling. I samarbete mellan Eric Ericson International Choral Centre och Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik har Björn Paulson på Eric Ericsondagen tilldelats Eric Ericsons resestipendium för yngre kördirigent för en resa till Italien för att där studera madrigalens utveckling under 1500- och 1600-talet.

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för Svensk Musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag AB, i vilket stiftelsen har 80% av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom stipendier och bidrag stödja svenskt musikliv. Med årets stipendier har Stiftelsen sedan tillkomsten delat ut drygt tre och en halv miljon kronor (ca 6 miljoner kronor i dagens penningvärde) till tonsättare, musikstuderande och till musikvetenskaplig och musikpedagogisk verksamhet. Stipendieregler och tidigare stipendiater presenteras på www.gehrmans.se/stipendier