Världsvattendagen 22 mars

2017-03-22

Gehrmans uppmärksammar världsvattendagen med åtta utgåvor med musik om vatten.

Världsvattendagen startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst vattenrelaterade teman. Varför inte göra en konsert med vattentema?