Bilder - Stämmor

Börtz, Daniel

Bilder - Stämmor

CG 7461S

299,00 kr

Status: Beställningsvara

Produktspecifikation

Durata

0

Originalförlag

Gehrmans Musikförlag

Kategorisering

Instrument & Ensemble, klassiskt, solo + komp, stråkkvartett, cello, klarinett, viola, violin

Upphovsman

Börtz, Daniel
(1943-)

Det är svårt att se tydliga perioder i Börtz skapande. I detta avseende skiljer han sig från andra samtida nordiska tonsättare som Per Nørgård och Sven-David Sandström. Liksom hos Börtz stora förebild Bruckner handlar det om en kontinuerlig utveckling, där hans redan från början särpräglade personstil hela tiden berikats av nya erfarenheter.

Läs mer