Scorpius

Intermezzo per piano solo

Martinsson, Rolf

För piano.

Visa utdrag (PDF) » Visa utdrag (PDF) » 

 
Scorpius

CG 6813

93,00 kr

Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Verkkommentar av tonsättaren:
"Scorpius (Skorpionen) är det första av tolv pianoverk skrivna med utgångspunkt från karaktärerna i Zodiakens (djurkretsens) tecken. Jag har låtit nyckelord ur stjärnteckenbeskrivningen ha betydelse för varje pianostyckes karaktär, men det som varit viktigast i formandet av styckena är min egen uppfattning om respektive pianists personlighet, temperament och spelstil. Jag har i möjligaste mån försökt se till att respektive pianist fått ett verk kopplat till "sitt eget" stjärntecken även om det inte varit möjligt i samtliga fall. Det är alltid roligt att skriva för musiker man känner personligen. Det var just inför detta arbete, pianostycket Scorpius till Marianne Jacobs, som jag fick idén att skriva en hel cykel av pianoverk till flera av de pianister jag har kontakt med och som är verksamma i eller har anknytning till södra Sverige.
Pianostyckena i zodiakenserien skall betraktas som nedtecknade improvisationer, snarare hyllande det musikantiska och spontana än det strukturerade och uttänkta. Anledningen till detta är att piano är mitt huvudinstrument och jag vill att bl a detta skall sätta sin prägel på denna pianosvit. Dock när det gäller att komponera för piano känner jag mig både hjälpt och begränsad av att skriva för ett instrument som jag själv spelar. Hjälpt av min förtrogenhet med instrumentet och litteraturen men begränsad av min egen speltekniska nivå och uppfattning om vad som är idiomatiskt för instrumentet. Även detta förhållande präglar tillkomsten av dessa verk.
Scorpius är tillägnat Marianne Jacobs som uruppförde verket 1987 i Mexico City. Tecknet förknippas med intelligens, uthållighet och målmedvetenhet och mottot är: JAG KONTROLLERAR! Scorpius är inspelat på SMIC (INFOGRAM/INFO-010) av Marianne Jacobs."

Rolf Martinsson


Sound sample:
Mariann Jacobs, piano
(live inspelning)

Produktspecifikation

Opus

Op. 19

Kompositionsår

1987

Besättning

piano (solo)

Durata

9

Uruppförande

1987-10-23

Ort

Mexico City, Mexico City University (International Cervantino Festival)

Exekutör

Marianne Jacobs

Originalförlag

Gehrmans Musikförlag

Kategorisering

Instrument & Ensemble, klassiskt, solo, piano

Upphovsman

Martinsson, Rolf

Rolf Martinsson är en av Sveriges internationellt ledande tonsättare. Han är professor i komposition vid Musikhögskolan i Malmö och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

Läs mer