A cappella. Tjugofem körledares röster

Johansson, Karin

Hur ser dagens körledare och dirigenter på körverksamhet? I denna bok möter vi tjugofem framstående körledare från olika delar av Sverige.

A cappella. Tjugofem körledares röster

BEF 776

127,00 kr

Status: Beställningsvara

Produktinformation

Beskrivning

Hur ser dagens körledare och dirigenter på körverksamhet? Varför är det angeläget att hålla på med kör? Hur arbetar man konstnärligt och pedagogiskt för att utveckla kören och sig själv som körledare? Vad är viktigt att satsa på i utbildningen av nya körledare och körsångare? Hur kan körlivet utvecklas i Sverige och hur ser framtiden ut?
I denna bok möter vi tjugofem framstående körledare från olika delar av Sverige, alla med lång erfarenhet av olika typer av körarbete, som ger sin syn på dessa och andra frågor. Tillsammans ger de en kalejdoskopisk bild av vad det innebär att vara körledare idag. Boken vänder sig till körledare och körsångare, till musikerstudenter och lärare, men också till alla som är engagerade i kultur- och föreningsverksamhet och intresserade av inifrånperspektiv på musikaliskt lärande och skapande.

Karin Johansson utbildade sig till kyrkomusiker vid Musikhögskolan i Malmö (MHM) och har sedan 1985 varit verksam som kyrkomusiker, orgellärare och frilansande organist. Hon disputerade 2008 i musikpedagogik och är professor i konstnärlig forskning i musik vid MHM, där hon undervisar, handleder och bedriver forskningsprojekt kring improvisation, högre musikutbildning och körverksamhet. Tillsammans med Ursula Geisler initierade hon 2009 det internationella körforskningsnätverket Choir in Focus.
A cappella är producerad av Lena Ekman Frisk vid Körcentrum Syd, Lunds Universitet. Bokens porträttfoton är tagna av Leif Johansson.

De medverkande körledarna:
Eva Svanholm Bohlin
Anders Eby
Karin Eklundh
Gunnar Eriksson
Gunnel Fagius
Karin Fagius
Per-Henrik Holgersson
Lone Larsen
Fredrik Malmberg
Ingemar Månsson
Karin Oldgren
Gunno Palmquist
Mats PaulsonIrene Perdahl
Incca Rasmusson
Birgitta Rosenquist-Brorson
Cecilia Rydinger Alin
Johan-Magnus Sjöberg
Agneta Sköld
Dan-Olof Stenlund
Peter Wallin
Erik Westberg
Jan Yngwe
Almaz Yebio
Leif Åkesson

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Kör, svenska, undervisning