Himmelens port

Östergren, Fredrik

För blandad kör, solo och piano.

Himmelens port

WESS 201536

25,01 kr

Status: Beställningsvara

Produktinformation

Beskrivning

Åsa Hagbergs text är spännande i denna adventssång. Inledningen »Himmelens port …« låter oss ana att adventet är början på något helt nytt (jfr Psalt 24:7-9). Texten knyter så samman hela frälsningshistorien och sången kan därför lika gärna användas på Palmsöndagen. Tonsättningen av Fredrik Östergren accentuerar den starka texten med det kraftfulla omkvädet, vilket kontrasteras med versernas mjuka trioler, som gärna kan sjungas av barnkören.

Produktspecifikation

Text

Hagberg, Åsa

Besättning

Piano

Vokalbesättning

SATB, solo

Durata

0

Kategorisering

Kör, sakralt, svenska, SATB, piano, 1 sön i advent, Palmsöndagen, ackompanjemang