Mässa till ljus från mörker

Tvete Vik, Tormod

Vacker och suggestiv musik för kör, stråkar och orgel alt. kör och orgel.

Visa utdrag (PDF) » Visa utdrag (PDF) » 

Mässa till ljus från mörker

Partitur
GE 12770
251,00 kr
Status: Finns i lager
Kör/ orgel
GE 12771
109,00 kr
Status: Finns i lager
Violin 1
GE 12791
98,00 kr
Status: Finns i lager
Violin 2
GE 12792
98,00 kr
Status: Finns i lager
Viola
GE 12793
98,00 kr
Status: Finns i lager
Cello
GE 12794
98,00 kr
Status: Finns i lager
Kontrabas
GE 12795
87,00 kr
Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Mässa till ljus från mörker är en mässa för konsert eller gudstjänst.
Beställdes till och uruppförd vid Skallsjö kyrkas 150-års jubileum 2013. Inspiration till musiken kommer från det nya och unika ljustornet som byggdes då kyrkan återinvigdes 2011.
Mässan består av tre huvuddelar: Mörker - Himmelens ljus - Ljuset över församlingen och kyrkan, med inledande Preludium samt avslutande Postludium.
Musiken bygger på ett motiv bestående av fyra toner som presenteras i preludiet; temat får sedan olika skepnader genom verkets satser. I mässan finns också musikinslag inspirerade av folkmusik från trakten kring Skallsjö. Mässa till ljus från mörker passar för hela kyrkoåret, dock lämpar sig temat i synnerhet för kyndelsmässodagen.

Inspelning från Skallsjö kyrka Lyssna och se | Bara lyssna

Framförandealternativ:
• Mässan kan antingen framföras i sin helhet eller i separata delar eller satser.
• Stråkorkestern kan ersättas av stråkkvintett. Man spelar då genomgående non divisi, samt den högsta oktaven vid oktaveringar i violin 1
• Mässan kan även framföras med endast orgel som ackompanjemang. Kör/orgelutgåvan används då som partitur. Orgeln spelar i detta fall även de små noterna som då ersätter ensamma stråkpartier.

Titlar i samling

Mässa till ljus från mörker finns inspelad i ScorX.

Produktspecifikation

Serie

Sensus 826

Text

Psalt. 139:12, Jes. 2:5, Joh. 8:12, Jes. 9:2, t Dan. B:47, J

Besättning

Stråkensemble, orgel

Vokalbesättning

SATB

Durata

25

Kategorisering

Kör, sakralt, svenska, SATB, kör & orkester, kör, I allmänhet, Kyndelsmässodagen, Allhelgonatid, ackompanjemang, Medel