Den enkla runda rörelsen

En studie i rörelsefilosofier vid pianospel

Ydefeldt, Stefan

En gedigen bok om pianoteknik och pianospelets anatomi och relationen mellan kropp och instrument.

Visa utdrag (PDF) » Visa utdrag (PDF) » 

Den enkla runda rörelsen

SY 1

360,00 kr

Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Varför lyckas man ena gången att snabbt lösa ett tekniskt problem medan det en annan gång kan ta evigheter? Hur ser relationen mellan kroppen och instrumentet ut? Varje epok har haft sina svar på dessa frågor, vilka beskrivs grundligt i denna bok, som vänder sig till pianopedagoger och pianister, kyrkomusiker och orgellärare. Syftet är att kunna utveckla förmågan att analysera rörelser och därmed förbättra både sitt eget och sin elevs spel. Boken innehåller bilder, musikexempel och övningar så att man själv kan pröva olika lösningar vid instrumentet.

"Stefan Ydefeldt har lyckats både klargöra och på ett synnerligen entusiasmerande sätt sammanställa den rika flora av skolor och metoder som följer pianot och pianistikens väg [...]. Materialet är unikt i sitt slag och kan vägleda och inspirera amatör som professionell till större kunskap och utveckling." (Stefan Bojsten, professor i piano, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm)

Stefan Ydefeldt har en lång erfarenhet bakom sig som pianist, organist och pedagog. Han har fortlöpande forskat om pianospelets rörelser och föreläst såväl i Sverige som utomlands om rörelsefilosofier vid pianospelet.

"Denna bok presenterar en stor mängd material, referenser och illustrationer och är ett värdefullt tillskott till den svenskspråkiga litteraturen inom ämnet. Författaren skriver engagerat, kunnigt och detaljerat. [...] Den som gör sig mödan att noga gå igenom materialet kommer säkert att kunna utveckla både sitt eget spel liksom eventuella elevers." (Ulrika Davidsson, KMT)

"Stefan Ydefeldt uppbär rollen som en ytterst imponerande kreatör som en förklarande berättare av allt som har med pianospelets intrikata detaljer att göra. Ydefeldts raka och klara språk i förening med till synes lika obegränsade som hisnande kunskaper om allt det som omger pianospelet har här fått en förklarande slags pianobibel, antingen det gäller tekniskt svårhanterliga problem eller hur en enkel melodi skall utformas. Otaliga musikexempel, historiska utblickar och medicinska resonemang blandas friskt och gör boken till en oerhört imponerande läsning." (Dag Lundin, Bokrecension.se)

Den enkla runda rörelsen finns utgiven på tyska på Wissner Musikbuch med titeln Dei einfache runde Bewegung am Klavier.
Se även boken Musik och rörelse. av samma författare.

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Musikprodukter, litteratur, svenska, läromedel, orgel, piano, undervisning

Upphovsman

Ydefeldt, Stefan

Stefan Ydefeldt utbildades först vid Musikhögskolan i Göteborg varefter han engagerades som pianist vid Göteborgsoperan. Han fortsatte sina pianostudier i Stockholm för professor Gunnar Hallhagen och avlade pianopedagogexamen och kyrkomusikerexamen.

Läs mer