Hilding Rosenberg

Broman, Per Olov

Hilding Rosenberg är den förste som ägnas en biografi i den serie som Kungliga Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis.

Hilding Rosenberg

ATL 138

210,00 kr

Status: Beställningsvara

Produktinformation

Beskrivning

Den svenska musikhistoriens mest beryktade recension publicerades 1923. Wilhelm Peterson-Berger skrev om musiker som uppträdde som ”fyra förrymda konradsbergare, där de med nit och stiltrohet återge en femtes barbariska nattomtöcknade fantasier…” Dessa ord och en mängd andra invektiv gällde en stråkkvartett av den då trettioårige Hilding Rosenberg, som sedermera skulle komma att kallas ömsom modernismens banbrytare, ömsom den svenska musikens grand old man.

Hilding Rosenberg är den förste som ägnas en biografi i den serie som Kungliga Musikaliska Akademien och Bokförlaget Atlantis nu påbörjar med porträtt av svenska tonsättare i 1900-talet. Böckerna i serien är förhållandevis korta och lättillgängliga med rikt bildmaterial, utförliga verkförteckningar och information om tillgängliga inspelningar.

»Per Olov Bromans bok är kunnig och välskriven och ger en grundlig bild av Rosenbergs hela tonsättargärning. Vi får följa hans utveckling från de första chockerande traditionsbrotten fram till hans mest kända verk..«
Åke Leijonhufvud i Sydsvenska Dagbladet

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Musikprodukter, svenska, biografi