Kärnord

77 sånger för gudstjänstbruk

Kärnord innehåller nyskrivna texter av Margareta Melin som är anpassade till kyrkoårets högtider och söndagar.

Kärnord

Körpartitur SAB
CG 7367
204,00 kr
Status: Begränsat antal
Melodibok
CG 7368
214,00 kr
Status: Finns i lager
Partitur
CG 7342
974,41 kr
Status: Finns i lager
Instrumentalstämma
CG 7369
239,00 kr
Status: Finns i lager
Körpartitur SATB
CG 7366
204,00 kr
Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Kärnord innehåller nyskrivna texter av Margareta Melin som är anpassade till kyrkoårets högtider och söndagar. Varje kärnord har tillkommit i anslutning till en viss dag på kyrkoåret, men kan användas vid flera tillfällen. Tanken med kärnorden är att de ska användas med stor frihet.
Som gemensam sång: som introitus, mellan textläsningarna, före predikan, efter predikan, under kommunionen osv. Kärnordet kan sjungas vid ett eller ett par tillfällen, eller låta det genomsyra och hålla ihop gudstjänsten som A-delen i en rondoform, ABACADA. Vid varje tillfälle bör det sjungas flera gånger.
Som körsång: vid samma tillfällen som ovan angivits för gemensam sång. Om ett kärnord används som församlingssång, kan ett annat användas som körsång. Använd den högre tonarten till körsång, när det finns två att välja mellan.
Alla kärnord är speciellt tonsatt för denna utgåva. Kompositörerna är Samuel Borgström, Lennart Esborn, Rolf Gravé, Gabriella Gullin, Per Harling, Per Harling, Lars Hernqvist, Leif Johansson, Jerker Leijon, Arne Lundmark, Sabina Nilsson, Jonas Nyström, Hans Ottosson, Per Gunnar Petersson, Georg Riedel, Ulf Samuelsson, Fredrik Sixten, Britta Snickars, Bo Svensson, Olle Widestrand, Lars Åberg.
I förordet finns utförlig information om användning.
Kopieringsavtal för tex bruk i församlingsagenda kan tecknas med förlaget.

Produktspecifikation

Arrangör

Hansson, Bo

Besättning

piano/orgel, instrument ad lib

Vokalbesättning

unison/solo, SATB

Durata

0

Kategorisering

Musikprodukter, sakralt, svenska, solo + komp, SATB, Unisont, orgel, piano, sång, ackordanalys, CD/DVD, ackompanjemang, Lätt, Medel