Epodos

for Orchestra

Börtz, Daniel

Ett orkesterstycke som fungerar som en pendang till ett av Börtz tidigare verk, Parados från 1987.

Epodos

Studiepartitur
GE 11520
207,00 kr
Status: Finns i lager
Hyresmaterial
GE 11520y

Produktinformation

Beskrivning

Daniel Börtz återvänder än en gång till det antika greklands språkvärld - denna gång med en titel, Epodos, som ungefär kan översättas med refräng eller slutsång. Musikaliskt sett kan verket sägas ha sina rötter i senromantiken och musiken har både en kontinuerlig som spänningsladdad uppbyggnad.

Produktspecifikation

Kompositionsår

2008-09

Besättning

3333-4331-14-1-pf-str

Durata

23

Uruppförande

2011-03-24

Ort

Stockholm (Stockholm Concert Hall)

Exekutör

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, cond. Sakari Oramo

Originalförlag

Gehrmans Musikförlag

Kategorisering

Orkester & Scen, orkester

Upphovsman

Börtz, Daniel
(1943-)

Det är svårt att se tydliga perioder i Börtz skapande. I detta avseende skiljer han sig från andra samtida nordiska tonsättare som Per Nørgård och Sven-David Sandström. Liksom hos Börtz stora förebild Bruckner handlar det om en kontinuerlig utveckling, där hans redan från början särpräglade personstil hela tiden berikats av nya erfarenheter.

Läs mer