Shimmering Blue

Flute Concerto No. 1

Martinsson, Rolf

Konsert för flöjt och orkester.

 
Shimmering Blue

Partitur (A3)
GE 10860
465,00 kr
Status: Finns i lager
Hyresmaterial
GE 10860y

Produktinformation

Beskrivning

Konsert för flöjt och orkester. Martinssons flöjtkonsert Shimmering Blue, är det första verket någonsin som skrivits för Magnus Båges uppfinning Expression Slide - fem minuter av verket har tillägnats denna nya teknik.Se videoklipp med Magnus Båge och
the Expression Slide i Shimmering BlueSound sample:
Magnus Båge, solo
Malmö Symphony Orchestra, cond. Mats Rondin
Daphne 1029

Tonsättarens verkkommentar:
"Att komponera en solokonsert innebär i bästa fall ett spännande samarbete med en hängiven och kunnig musiker och interpret. Ur ett sådant samarbete kan det komma idéer och infall som gör ett verk originellt på ett sätt som det kanske inte skulle ha blivit annars. Tidigt under komponerandet av min flöjtkonsert kände jag att det skulle bli just något annorlunda. Magnus Båge, som jag skrivit verket till, berättade om en uppfinning som han gjort på sin flöjt och som kanske kunde introduceras för första gången i min flöjtkonsert. En "Expression slide", som gör att man kan utföra glissando på flöjten, maximalt en ters uppåt eller nedåt. Det var sensationellt att lyssna till och givetvis oerhört spännande och lockande att förhålla sig till som tonsättare. En hel formdel i flöjkonserten har därför tillägnats utforskandet av denna teknik. Verkets titel, Shimmering Blue, syftar delvis på dessa glissandi i soloflöjten eftersom glissandospelet påminner om en sorts "Blue Notes" som återfinns inom jazzmusiken. Men Shimmering Blue syftar också på en skimrande och genom hela verket föränderlig klangfärg som jag försökt skapa och hålla levande genom ständig variation och genom ett omfattande detaljarbete i instrumentationen av verket.
Shimmering Blue kan generellt delas upp i fem separata delar. Den inledande delen har en tillbakahållen orkestral fond mot vilken soloflöjten utvecklar sin melodiska linje alltmer. Redan här finns tonmaterial, glissandi och tremoli i stråket som förebådar bland annat soloflöjtens glissandi senare i verket. Därefter följer en expressiv del där orkester och solist kulminerar i gemensamma melodiska och dynamiska gester. I den tredje delens dolcissimo exponeras flöjtens mystiska glissandi, som också tas upp av stråket. Den fjärde delen, en flöjtsolokadens, kommenterar och omformar tidigare melodiskt material såväl som det melodiska material som följer i den femte och sista delen. Denna slutdel är blixtrande snabb och lyfter fram för verket nya klangfärgsskiftningar och schatteringar."

Rolf Martinsson

Upphovsman

Martinsson, Rolf

Rolf Martinsson är en av Sveriges internationellt ledande tonsättare. Han är professor i komposition vid Musikhögskolan i Malmö och ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

Läs mer