Psalmernas väg - band 2

Nisser, P.O/Selander. Inger/Bernskiold, Hans

Psalmernas väg är ett kommentarverk till Den svenska psalmboken.

Psalmernas väg - band 2

WESS 201730

495,00 kr

Status: Beställningsvara

Produktinformation

Beskrivning

Psalmernas väg är ett uppslagsverk med kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken 1986. Psalmernas väg band 1 utkom 2014 och behandlar psalmerna nr 1–204. Psalmernas väg band 2 omfattar psalmerna nr 205-420.

Genom ett ekumeniskt samarbete blev de 325 första psalmerna gemensamma i psalm- och sångböckerna hos vårt lands kyrkor och samfund. 1986 var detta ovanligt i den kristna världen. I och med Psalmernas väg band 2 är denna del av psalmboken behandlad. Också de följande psalmerna rymmer emellertid en sångskatt som delas av de svenska kyrkorna och samfunden. Det framgår av detta band.

Psalmernas väg vänder sig till alla som intresserar sig för psalmboken som kulturdokument, som bruksbok, som utgångspunkt för hymnologiska studier och som personlig vän. Uppslagsverket bör finnas i varje församling och på varje bibliotek.

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Sång, sakralt, övrig