Evert Taube 3

Visor för gitarr & sång

Sandberg, Ralf / Winnberg, Torhild

En repertoarsamling i tre volymer med Evert Taubes allra finaste visor. Arrangemang för gitarr och sång, noterat med noter, ackordanalys och tabulatur. Vissa av sångerna är också arrangerade för sologitarr.

Visa utdrag (PDF) » Visa utdrag (PDF) » 

Evert Taube 3

GE 12161

289,00 kr

Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Repertoarsamling i tre volymer med Evert Taubes allra finaste visor med ackordanalys (enklare och mer avancerad) och gitarrarrangemang noterade i både tabulatur och noter. Till många av visorna finns även separata soloarrangemang. I textkommentarer finns något om visornas tillkomsthistoria hämtat ur den senare Taubeforskningen samt tips om hur ackompanjemangen kan gestaltas på gitarr.

När Evert Taube debuterade på 1920-talet var användandet av den s.k. svenska vis­lutan mycket vanligt och Taube trakterade den med bravur. Han hade god känne­dom om den medeltida trubadurkonsten, vilket 1966 gav honom ett filo­so­fie hedersdoktorat vid Göteborgs universitet. För Evert Taube var den pro­ven­çalska trubadurtraditionen högst levande, en tradition som alla borde få ta del av. Evert Taube hade också en sällsynt känsla för textens poesi och att få denna att åter­klinga i melodi och harmonik. I hans vispoesi är varje versrad uppbyggd likt ett drama där varje strof är viktig och leder vidare till någon form av poäng. Likaså inbjuder visorna till nya harmoniska och speltekniska lösningar i ackom­panjemangen genom baslinjer, ackord i olika omvändningar – tersläge, kvintläge, och septimläge – liksom klangfärger och rytmer. Denna repertoarsamling syftar till att återupprätta tidigare ackompanjemangs-traditioner och vidareutveckla dessa genom att utnyttja generalbas och kontra­punktiskt gitarrspel. Det innebär ett utvecklat spel efter ackordanalys, som också utnyttjar modernare harmonier, rytmiseringar och improvisationer.

Dessa nya fräscha gitarrarrangemang riktar sig till alla Evert Taube-älskare, men också till dem som ännu inte upptäckt hans stora visskatt.

Titlar i samling

• Pierina
• Ronsard och herdinnan
• Rosa på bal
• Sjuttonde balladen
• Sjösala vals
• Sjösalavår
• Skärgårdsfrun
• Solig morgon
• Sololà
• Som stjärnor små
• Sommarnatt
• Stockholmsmelodi
• Så länge skutan kan gå
• Så skimrande var aldrig havet
• Vals i Furusund
• Vals i Valparaiso
• Vals på Ängön
• Vidalitá
• Älskliga blommor små
• Änglamark

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Undervisning, visa, svenska, solo, solo + komp, gitarr, sång, ackordanalys, ackompanjemang