Traditionell harmonilära

Jansson, Roine/Åkerberg, Ulla-Britt

De uppskattade böckerna Traditionell harmonilära finns numera lättillgängliga hos Gehrmans!

Visa utdrag (PDF) » Visa utdrag (PDF) » 

Traditionell harmonilära

Lärobok
KMH3002
390,00 kr
Status: Finns i lager
Arbetsbok I
KMH3003
209,00 kr
Status: Finns i lager
Arbetsbok III
KMH3005
209,00 kr
Status: Finns i lager
Arbetsbok II
KMH3004
209,00 kr
Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Harmonilärastudiet i musikundervisning har länge varit inriktat på stämföring. I Traditionell Harmonilära behandlas den musikaliska satsen på ett annorlunda sätt, med metodiskt nytänkande. Ambitionen är att ackordsgehöret ska utvecklas i takt med att den harmoniska medvetenheten ökar. Olika ackord och ackordföljder belyses i övningar där man arbetar med

• sång och spel
• analys
• komposition
• harmonisering
• stämföring

Traditionell harmonilära består av en lärobok och tre arbetsböcker för studier på tre olika nivåer. Ryggraden utgörs av närmare 1000 musikexempel. Den genremässiga tonvikten ligger vid barockmusik, wienklassisk musik, romantikens musik och visor, med utblickar mot såväl 1500-talsmusik som jazz- och populärmusik. Materialet har en genomtänkt progression och många goda råd ges vad gäller den studerandes egen arbetsmetodik. Det kan användas av musikstuderande från musiklinje/estetiskt program till högskola och för självstudier.

Traditionell harmonilära har arbetats fram i undervisningen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, där båda författarna är verksamma som lärare.

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Undervisning, läromedel, musikteori