Efterlysning för ökad jämställdhet i körmusiken

Gehrmans Musikförlag söker hittills outgivna verk för kör skrivna av kvinnliga eller ickebinära tonsättare verksamma i Sverige. Sex verk kommer att utses för utgivning och presenteras med varsin film i serien #svenskkörmusik under 2022. Projektet är ett samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare och genomförs med stöd av Musikförläggarna. Anmäl ditt verk senast den 16 januari 2022.

Vi uppmanar alla kvinnliga och ickebinära tonsättare verksamma i Sverige att anmäla sina verk till oss! Vi söker hittills outgiven musik (deponerat hos Svensk Musik är tillåtet) med olika uttryck, stil, sättning och svårighetsgrad, a cappella och maximalt 7 minuter långt. De verk som väljs ut kommer att ges ut och spridas i Gehrmans prenumerationsutskick till hundratals utövare i Sverige, samt till ett urval toppdirigenter i Europa och USA. Under 2022 kommer vi att presentera verken i serien #svenskkörmusik, i form av en film med tonsättarporträtt som sprids i sociala media i Gehrmans, #svenskkörmusiks och FST:s kanaler. Verken kommer också att spelas in av namnkunniga svenska körer. Ett urval av de verk som anmäls kommer att vidarebefordras till KVAST, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, för registrering i Repertoarbanken samt för framtida användning i utbildningssyfte.

Följ projektet på #svenskkörmusiks web och Facebook-sida!

– Vi är väldigt glada att vi nu kan göra mer för jämställdheten, säger Gehrmans vd Filiz Erat Edhlund. Stödet från Musikförläggarna ger oss nya möjligheter och med FST som samarbetspartner hoppas vi inspirera till fler initiativ och snabbare utveckling i musikbranschen.

Läs pressmeddelandet här

I urvalskommittén
Krista Audere, lettisk dirigent och vinnare av Eric Ericson Award 2021
Karin Rehnqvist, tonsättare och f d professor i komposition vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm
Bengt Ollén, Årets Körledare 2021 och dirigent för Sofia Vokalensemble
Simon Arlasjö, ung dirigent och styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Körledare
Karin Ekedahl, Chef Utgivning och produktion, Gehrmans Musikförlag
Annika Lind, Projektledare Utgivning och produktion, Gehrmans Musikförlag

Projektledare
Janna Vettergren, janna.vettergren@gehrmans.se, 070-7576814

Formalia

Varje tonsättare får anmäla ETT verk.

Du behöver inte vara medlem i FST.

Verket SKA vara:
- skrivet av en kvinnlig eller icke-binär tonsättare verksam i Sverige
- maximalt 7 minuter långt
- a cappella

Verket FÅR vara
- tidigare framfört
- nytt eller gammalt 
- nyskapande
- på valfritt språk
- för valfri sättning

Verket får EJ vara
- tidigare förlagt (deponerat hos Svensk Musik är tillåtet)

Till anmälan ska bifogas
- kortfattad tonsättarpresentation
- partitur (pdf)
- valfritt: inspelning från framförande eller datasimulering (helst mp3) 

Anmäl ditt verk HÄR, senast den 16 januari 2022. 

Frågor om projektet: Janna Vettergren, janna.vettergren@gehrmans.se, 070-7576814
Frågor om manushantering: Karin Ekedahl karin.ekedahl@gerhmans.se, 08-6100608
Frågor till Föreningen Svenska Tonsättare: Anna Cokorilo, anna.cokorilo@fst.se