Gitarrmästaren 2

Falk, Mårten

Gitarrmästaren 2

GE 12966

314,00 kr

Status: In stock

Product specification

Scoring

gitarr

Duration

0

Tags

Instrumentalskolor, Swedish, Educational, guitar, educational

Aktuellt

Gitarrmästaren 2 tar vid där Gitarrmästaren 1 slutar och fortsätter att lära ut grunderna i akustiskt gitarrspel. I Gitarrmästaren 2 ligger fokus på handställningar i vänster och höger hand, stödanslag och fritt anslag, ackordteknik, skalteknik, enstämmigt och flerstämmigt spel. Eleven lär sig att både läsa och skriva noter i de vanligaste ton- och taktarterna och får prova på att improvisera och komponera. Musikhistoria och övningstekniker berörs också. Framför allt är dock tanken att Gitarrmästaren ska inspirera och entusiasmera på ett sätt som underlättar inlärningen. Det är roligt att vara gitarrmästare!