SEMA -Klarinettkonsert (Uruppförande)

2024-04-10 - 2024-04-11
Mühlrad, Jacob

Berwaldhallen, Stockholm

Sveriges Radios Symfoniorkester/Martin Fröst
sol. Magnus Holmander, klarinett