Theatron - version för två slagverkare och symfonisk blåsorkester (Uruppförande)

2017-10-12
Broström, Tobias

Crusellhallen, Linköping

Johan Bridger & Patrick Raab, slagverk
Östgöta Blåsarsymfoniker/Christoffer Nobin