Sånger vid havet

2023-10-12 - 2023-10-22
Nystroem, Gösta

Uddevalla

Uddevalla Kammarorkester/Klas Gerle
sol. Marie Lindbäck, sopran