Concertino för trombon

2022-05-14
Larsson, Lars-Erik

Kangqiao Waterfront Park Taichung,Taiwan

Taiwan Symphony Orchestra/cond. Ye Zheng De
s. Li Ji Hong, trombone