Förklädd gud

2018-10-14
Larsson, Lars-Erik

Knutby och Häverö Kyrka

Almunge kyrkokör/Hallsatviks Kammarkör, solister och orkester/Karin Sahlin