Permafrost (Uruppförande)

2024-02-16
Damström, Cecilia

Conservatory Hall, Kokkola, Finland

Mellersta Österbottens Kammarorkester/Jan Söderblom
sol. Sonja Vertainen, accordion