Lukaspassionen

2023-04-02
Martinsson, Rolf

Umeå Kyrka

Umeå kyrkokör/Jonas Östlund, dir.

sol. Lisa Larsson, sopran