Concertino för piano och stråkorkester

2022-10-02
Frumerie, Gunnar de

Eric Ericsonhallen, Stockholm

SoFo Chamber Orchestra/Staffan Mårtensson, dir.
sol. Bengt Forsberg, piano