Five Pieces for Piano and Orchestra (Uruppförande)

2017-03-22 - 2017-03-24
Sandström, Sven-David

Göteborgs Konserthus (22+23/3), Vara Konserthus (24/3)

Peter Friis Johansson, piano
Göteborgs Symfoniorkester/Mario Venzago