Svenska Diabellivariationer (uruppförande)

2023-09-25

Musikhögskolan, Örebro Universitet

Mats Jansson, piano

Tonsättare: Anders Flodin, Anders Nilsson, Andrea Tarrodi, Anna-Lena Laurin, Bengt-Göran Sköld, Benjamin Staern, David Swärd, 
Emmy Lindström, Johan Hammerth, Johan Ullén, Lars-Åke Franke-Blom, Maria Lithell Flyg, Marie Samuelsson, Paula af Malmborg Ward,
Peter Lindroth, Rolf Martinsson, Staffan Storm, Ylva Skog