Konsert för viola och orkester

2023-01-26
Rosenberg, Hilding

Helsingborgs Konserthus

Helsingborgs Symfoniorkester, dir. Eugene Tzigane
sol. Markus Falkbring, viola