Trumpetkonsert (Sånger och danser)

2023-10-26
Börtz, Daniel

Malmö Live

Malmö Symfoniorkester/Robert Trevino, dir
sol. Håkan Hardenberger, trumpet