Jacob Mühlrad Porträttkonsert

2023-10-28
Mühlrad, Jacob

Berwaldhallen, Stockholm

REMS
Ay Li Lu, Kaddish, Time med mera

Svenska Kammarorkestern/Martin Fröst
Vokalharmonin/Fredrik Malmberg
Alexander Wessely, skulptur och ljus-projektioner