Tonsättarporträtt – Rolf Martinsson

2023-10-03
Martinsson, Rolf

Palaestrasalen/Odeum, Lund

Hommage an Clara (version för sopran & stråkkvartett-uruppförande)
Duo för violin & cello, Till Skuggan av en verklighet
Lisa Larsson, sopran, Almakvartetten