Theatron

2023-09-30 - 2023-10-01
Broström, Tobias

Musikhögskolan, Malmö (30/9); Helsingborgs Konserthus (1/10)

Musikhögskolan i Malmös Symfoniorkester/Giordano Bellincampi
sol. Daniel Alin och Christoffer Breman, slagverk