Svenska klassiker i Uppsala

2021-05-06

Uppsala Konsert och Kongress

Uppsala Kammarorkester/Tobias Ringborg, dirigent och violin

På programmet: Karl Birger Blomdahl: Adagio ur 'Vaknatten'
Lars-Erik Larsson: Pastoralsvit
Wilhelm Stenhammar: Två sentimentala romanser
Lillebror Söderlundh: Tre folkliga valser