Dubbelkonsert för en

2023-10-06 - 2023-10-07
Börtz, Daniel

Berwaldhallen, Stockholm

Sveriges Radios Symfoniorkester/Alan Gilbert
sol. Malin Broman, violin & viola