In State of Emergency

2019-11-09

Domkyrkan, Göteborg

Vocal Art Ensemble/Jan Yngwe
I en kraftfull vacker och gripande körkonsert speglas de känslor många bär på i en orolig tid.
Ur programmet: Jan Yngwe: In State of Emergency, Jacob Mühlrad: Kaddish, verk av Sven-David Sandström m.fl. Mer information