Medarbetare

Affärsstöd

Birgit Ulvfot
Säljadministratör/Systemadministratör
08-610 06 07
birgit.ulvfot@gehrmans.se
  Jana Siimes
Hyres- och säljadministratör
08-610 06 10
jana.siimes@gehrmans.se
  Ingela Bohlin
Hyres- och säljadministratör
08-610 06 09
ingela.bohlin@gehrmans.se
  Ing-Marie Granestrand
Ekonomiadministratör
08-610 06 14
ing-marie.granestrand@gehrmans.se
     

Marknad, Tonsättare och Repertoar

Gunnar Helgesson
Marknadschef
08-610 06 12
gunnar.helgesson@gehrmans.se
  Kristina Fryklöf
Promotion- och kommunikationsansvarig
08-610 06 17
kristina.fryklof@gehrmans.se
  Janna Vettergren
Marknadskommunikatör, projektledare för #svenskkörmusik
08-610 06 18
janna.vettergren@gehrmans.se
     

Utgivning och produktion

Karin Ekedahl
Chef Utgivning och produktion
08-610 06 08
karin.ekedahl@gehrmans.se
  Annika Lind
Projektledare
08-610 06 11
annika.lind@gehrmans.se
  Martin Möller
Projektledare, Webmaster
08-610 06 13
martin.moller@gehrmans.se
     

Copyright och licensiering

Stefan Eklund
Copyright & Licensing Manager inkl. Opera och Balett
08-610 06 05
stefan.eklund@gehrmans.se
     

Royalty

Sara Appelgren
Royalty Manager
08-610 06 16
sara.appelgren@gehrmans.se
     

VD

Filiz Erat Edhlund 08-610 06 04
filiz.erat-edhlund@gehrmans.se