Rättigheter och tillstånd

Gehrmans Musikförlag förlägger en stor och växande repertoar. Här tar vi upp lite om vilka regler som finns kring upphovsrätt och vad vi kan hjälpa dig med.

Allmänt om upphovsrätt

Det finns många frågor om vad man får och inte får göra när det gäller arrangemang och kopiering. Musikförläggarna har lättöverskådlig information om upphovsrätt, arrangemang, texter, publicering m.m. på sin webbsajt. Musikförläggarna har också tagit fram en informationsskrift med vanliga frågor om upphovsrätt och kopiering av noter (PDF).

Katalog

Gehrmans Musikförlag förlägger en stor och växande repertoar – vår katalog omfattar t.ex. gamla schlagers, undervisningsmaterial, ny och äldre kammar- och orkestermusik samt en omfattande körrepertoar. Abraham Hirsch Förlag, Sveriges Körförbunds Förlag, Choragus, Proprius Musik och Facett Musikförlag är alla en del av Gehrmans. Sedan hösten 2007 ingår även all kör- och konstmusik från Warner Chappells svenska, norska och danska katalog, inklusive Nordiska Musikförlaget.

Gehrmans Musikförlag har ingått generella subförlagsavtal med Famous Music Corp (musik före 1958), Breitkopf & Härtel, Deutscher Verlag für Musik samt PWM Edition. Gehrmans är också orkesterrepresentant för ett antal utländska förlag samt distribuerar noter och annat material från flera andra förlag.

Licensiering

Gehrmans administrerar trycktillstånd för Universal Music Publishing AB för Sverige, Norge, Finland samt de baltiska staterna. Dessutom administrerar vi Körlings Förlag AB och Pygmé Musikförlag AB för hela Norden plus Baltikum.

För licensieringsärenden eller ansökan om tillstånd för bearbetning av text eller musik, var vänlig fyll i respektive blankett nedan:

Blankett för trycktillstånd »

Blankett för bearbetning av verk vid inspelning eller framförande »

För övriga tillståndsfrågor, maila till licens@gehrmans.se eller se telefonlistan.

Royalty

Utbetalning av royalty sker normalt i slutet av februari respektive augusti varje år. Är du upphovsman och vill ändra dina kontaktuppgifter, eller anmäla en ny mottagare av royalty, var vänlig fyll i respektive blankett nedan och maila den till royalty@gehrmans.se.

Blankett för personuppgifter »

Blankett för överlåtelse till företag »

Frågor om royalty och utbetalning kan skickas till royalty@gehrmans.se eller se telefonlistan.