Vi som jobbar på Gehrmans

Per Hultman-Boye
Försäljningsansvarig
08-610 06 03
per.hultmanboye@gehrmans.se
Jana Siimes
Hyres- och säljadministratör
08-610 06 10
jana.siimes@gehrmans.se
Ingela Bohlin
Hyres- och säljadministratör
08-610 06 09
ingela.bohlin@gehrmans.se
Ing-Marie Granestrand
Ekonomiadministratör
08-610 06 14
ing-marie.granestrand@gehrmans.se
Kristina Fryklöf
Chef, Promotion
08-610 06 17
kristina.fryklof@gehrmans.se
Janna Vettergren
Promotion- och kommunikationsansvarig
08-610 06 18
janna.vettergren@gehrmans.se
Karin Ekedahl
Chef, Utgivning och produktion
08-610 06 08
karin.ekedahl@gehrmans.se
Annika Lind
Projektledare, Utgivning och produktion
08-610 06 11
annika.lind@gehrmans.se
Martin Möller
Projektledare, Utgivning och produktion, Webmaster
08-610 06 13
martin.moller@gehrmans.se
Sara Appelgren
Copyright & Royalty Manager
08-610 06 16
sara.appelgren@gehrmans.se
Susanne Höglund
Licensing Manager
08-610 06 22
licens@gehrmans.se
Filiz Erat Edhlund
VD
08-610 06 04
filiz.erat-edhlund@gehrmans.se