Gehrmans digitala noter

Köp eller abonnera dina noter digitalt!

Vi har valt att lägga den repertoar som finns digitalt hos samarbetspartners. Här får du information om vilka de är och hur du hittar till dem och vår repertoar.

scorx-jpeg.jpg
är främst en aktör för körmusik. Här finner du vår digitala körrepertoar där mycket av vår Sensusutgivning ingår. Du hittar även en del av vår kammarmusik och sånger och låtar där. Många körverk är inspelade så att du kan öva (PLAY) din stämma separat eller tillsammans med andra stämmor som förberedelse inför en repertition eller konsert. De noter du väljer att köpa som VIEWPRINT finns sedan kvar på ditt konto för digital användning i ditt eget digitala notskåp, men du kan även skriva ut antal köpta exemplar inom 7 dagar efter köp. De digitala noterna kommer du åt och kan använda genom din webläsare.
För körer finns här även en community. 
Här är en direktlänk till Gehrmans musik hos ScorX. Använd vidare filtreringsalternativen för att sålla fram det du söker.

 

logo_we_are_voic.gif

är en aktör för körmusik. Du finner en del av Gehrmans musik här. Repertoaren du finner här finns inspelad så att du kan öva in din stämma separat eller tillsammans med andra stämmor som förberedelse inför en repetition eller konsert. We Are Voice är en abonnemangstjänst där du kommer åt all musik så länge du är abonnent. 
För körer finns här även en community.
Du hittar till repertoaren genom webben eller genom deras app.

 

nkoda_loggo.png

är en abonnemangstjänst där du finner musik från de flesta stora förlagen i världen. Det är som ett Spotify för noter. Du kommer åt all musik så länge du är abonnent. När detta skrivs i juni 2018 finns drygt 200 orkesterverk från Gehrmans inlagda. Där kan du som orkestermusiker hitta din stämma att öva på inför ett framförande så väl som partitur för dirigenten. Denna app gör det nu möjligt för en orkester att lösa en materiallicens för konsert och spela efter digitala noter.
   Under hösten kommer vi att fylla på med kammarmusik och vartefter, mer och mer av vår repertoar.