Gehrmans digitala noter

Köp eller abonnera dina noter digitalt!

Vi har valt att lägga den repertoar som finns digitalt hos samarbetspartners. Här får du information om vilka de är och hur du hittar till dem och vår repertoar.

logo_we_are_voic.gif

är en aktör för främst körmusik där nu även den repertoar som tidigare fanns på ScorX finns. Här finner du vår digitala körrepertoar där mycket av vår Sensusutgivning ingår. Du hittar även en del av vår kammarmusik, sånger och låtar där. Många körverk är inspelade så att du kan öva din stämma separat eller tillsammans med andra stämmor som förberedelse inför en repertition eller konsert. 

We Are Voice är en abonnemangstjänst där du kommer åt all musik så länge du är abonnent. 
För körer finns här även en community.
Du hittar till repertoaren genom webben eller genom deras app.

nkoda_loggo.png

är en abonnemangstjänst där du finner musik från de flesta stora förlagen i världen. Det är som ett Spotify för noter. Du kommer åt all musik så länge du är abonnent. Över 200 orkesterverk från Gehrmans finns inlagda samt kammarmusik. Där kan du som orkestermusiker hitta din stämma och öva på inför ett framförande så väl som partitur för dirigenten. Denna app gör det nu möjligt för en orkester att lösa en materiallicens för konsert och spela efter digitala noter.
   Mer av vår repertoar fylls på vartefter.