Musik och lärande i barnets värld

Hofvander Trulsson / Houmann - red

Vad stimulerar barns musikaliska lärande? Hur kan vi skapa möjligheter för kreativitet, leklust och upptäckarglädje genom musik?

Musik och lärande i barnets värld

SL37153-01

342,00 kr

Status: Beställningsvara

Produktinformation

Beskrivning

Vad stimulerar barns musikaliska lärande? Hur kan vi skapa möjligheter för kreativitet, leklust och upptäckarglädje genom musik? Detta är de grundläggande frågor som diskuteras i Musik och lärande i barnets värld. Huvuddelen av boken utgörs av beskrivningar och analyser av samspelet mellan pedagoger och barn i samband med musikpedagogiska aktiviteter i förskola och skola. Utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet beskrivs vad som blir fruktbart i musiklärandet och vad som kan begränsa kreativitet och skaparlust i barnets värld. Vidare behandlas teorier om hur barn lär samt kreativitet och musik ur ett inkluderande perspektiv.

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Musikmetodik/teori m.m., svenska, undervisning