Utveckla språket med musik

Nivbrant Wedin, Eva

Utveckla språket med musik är en praktisk bok skriven av Eva Nivbrant Wedin, om hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Utveckla språket med musik

SSM 10888

350,00 kr

Status: Finns i lager

Produktinformation

Beskrivning

Utveckla språket med musik är en praktisk bok skriven av Eva Nivbrant Wedin, om hur musik och rytmik kan användas som verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Musik har många positiva effekter på både kropp och psyke, och när man sjunger eller spelar tränar man en rad olika förmågor.
Språk och musik är uppbyggda av samma beståndsdelar: rytm, puls, tempo, melodi, betoning, dynamik och klang. Om vi tränar oss att lyssna, urskilja och laborera med dessa parametrar påverkas både den musikaliska utvecklingen och den språkliga.
Förutom teori och kopplingar till aktuell forskning, finns i boken ett stort antal övningar som knyter ihop de musikaliska och språkliga sambanden.
Utveckla språket med musik vänder sig till grundlärare, förskollärare, lärare i förskoleklass och musiklärare, verksamma såväl som studerande. Även lärare i särskolan, specialpedagoger samt lärare i svenska som andraspråk kan ha god behållning av materialet.
Gästförfattare: Susanne Weiner Ahlström & Michael Schlyter.

Produktspecifikation

Durata

0

Kategorisering

Musikmetodik/teori m.m., barn, svenska, läromedel, förskola, skola, undervisning, rytmik

Upphovsman

Nivbrant Wedin, Eva

Eva Nivbrant Wedin fick sin grundutbildning vid Musikhögskolan i Malmö där hon tog rytmikpedagogexamen 1979. Senare fortsatte hon sina studier vid Kungl. Musikhögskolan samt Musikvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon har också kompletterat musikstudierna med studier i pedagogik och psykologi vid Linköpings och Stockholms universitet.

Läs mer